card

           Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 12-р дугаар сарын 30-ны өдрийн А/821 дугаар захирамжаар Есөнзүйл сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоо нь улс төр, төрийн захиргааны, төрийн үйлчилгээний нийт 20 орон тоотой батлагдан төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэн ажиллаж байна.