card

           ЕСӨНЗҮЙЛ СУМЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Тухайн жилд худалдан авах бараа үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал

Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/

Тухайн онд санхүүжих

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа /огноо/

Гүйцэтгэх хугацаа

Үнэлгээний хороо байгуулах огноо

Тендер зарлах огноо

Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо

Гэрээ дуусгавар болох дүгнэлт

1

Шаварт, Чулуут худаг гаргах

25000000

2019

Харьцуулалтын аргаар тендер зарлах  

2019/04/01

2019/04/10

2019/05/25

2019/06/20

2019/08/20

2

Цэцэрлэгт хүрээлэн

15000000

2019

Шууд худалдан авалт 

2019/04/20

2019/04/28

2019/06/12

2019/07/10

2019/12/31

3

Сумын төвийн камержуулах  

25000000

2019

Харьцуулалтын аргаар тендер зарлах  

2019/01/05

2019/01/10

2019/02/25

2019/03/01

2019/02/10

4

Эко хороолол

10000000

2019

Шууд худалдан авалт

 

 

 

 

 

5

Сумын төвийн тохижилт

10000000

2019

Шууд худалдан авалт

 

 

 

 

 

6

Сайжруулсан шороон зам

10000000

2019

Шууд худалдан авалт

 

 

 

 

 

7

Хүүхдийн хөгжлийг дэмжих

9468310

2019

Шууд худалдан авалт

 

 

 

 

 

8

Цэцэрлэгийн хүүхдийн тоглоом

5000000

2019

Шууд худалдан авалт

 

 

 

 

 

9

Наадам

5000000

2019

Шууд худалдан авалт

 

 

 

 

 

10

Сум дундын эмнэлгийн Шатахуун

 

20303500

2019

Харьцуулалтын аргаар тендер зарлах  

2019/01/04

2019/01/12

2019/02/25

2019/12/31

2019/12/31

11

Хүүхдийн цэцэрлэгийн хоол

33414200

2019

Харьцуулалтын аргаар тендер зарлах  

2019/01/07

2019/01/15

2019/02/28

2019/12/31

2019/12/31

 

12

Дотуур байрны хүүхдийн хоол

 

19107000

2019

Харьцуулалтын аргаар тендер зарлах  

2019/01/08

2019/01/16

2019/03/05

2019/12/31

2019/12/31

13

Ерөнхий боловсролын сургуулийн үдийн цай

37827200

2019

Харьцуулалтын аргаар тендер зарлах  

2019/01/09

2019/01/17

2019/03/07

2019/12/31

2019/12/31

14

Хүнсний эрхийн бичиг

42429801

2019

Харьцуулалтын аргаар

2019/01/09

2019/01/17

2019/03/07

2019/12/31

2019/12/31

 

Нийт

267,550,011