2022 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр сумын ахмадын баярт зориулсан хүлээн авалтын арга хэмжээг зохион байгууллаа. Арга хэмжээг сумын албан байгууллагууд болон "Мөнхөд дурсагдах андууд" гэр бүлийн найзуудтай хамтран амжилттай зохион байгуулж ажиллалаа. Хамтран ажилласан албан байгууллагууд болон гэр бүлийн найзууддаа талархал илэрхийлье.

https://www.facebook.com/photo?fbid=3265511680366611&set=pcb.3265511803699932